O nama

 
onama_ksenija.jpg

Dr. Ksenija Magašić Pinezić

Dr. Ksenija Magašić Pinezić rođena je u Krku 19. svibnja 1964. godine. Osnovnu i srednju školu pohađala je u Rijeci. 1988. godine diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Rijeci — odsjek stomatologija. Nakon završenog pripravničkog staža u trajanju od jedne godine zapošljava se u Privatnoj stomatološkoj ordinaciji Tiberio Zaverski gdje se kontinuirano educira i stječe dragocjena iskustva. 1996. godine otvara samostalno privatnu ordinaciju koja do danas uspješno radi. Od 2000. godine ugovorni je liječnik na temelju ugovora sa HZZO-om. Redovito se usavršava u Hrvatskoj i inozemstvu te rado primjenjuje novo stečena znanja u svojoj praksi.

 

 
onama_vlatka.jpg

Vlatka Kereš

Vlatka Kereš, asistent dentalne medicine, rođena je 20. studenog 1986. godine. Osnovnu školu pohađala je u Kneževim Vinogradima, a 2005. godine završava srednju medicinsku školu u Osijeku. Nakon obaveznog stažiranja od jedne godine te sticanja radnih vještina kao asistent dentalne medicine u Ordinaciji dentalne medicine Nada Mihaljčić u Osijeku rad nastavlja u ovoj ordinaciji gdje se i dalje kontinuirano usavršava.